Udruga “Bez granica” – Nonićeva tiramola

Društvo Bez granica osnovano s ciljem uspostavljanja Zavičajnog muzeja Drenove, prikuplja i obrađuje materijalnu i nematerijalnu baštinu Drenove i njene bliže okolice. Istraživački projekt Nonićeva tiramola (2013.) baziran je na rekonstrukciji krijumčarskih staza na temelju svjedočenja stanovnika riječkih naselja, Drenove i Pašca. Kroz interaktivnu kartu, filmski zapis u formi intervjua te dokumentarni materijal, tematizira šverc uz talijansko – jugoslavensku granicu dvadesetih i tridesetih godina 20. stoljeća. Drenova je, kao metafora grada Rijeke, u prošlom stoljeću bila nasilno podijeljena granicom na Gornju i Donju Drenovu. Stanovništvo je pronalazilo alternativne načine zarade radi golog preživljavanja. Bitan dio nove ekonomije bio je šverc koji je oduvijek cvao u pograničnim područjima.
Iz sjećanja stanovnika saznajemo jednu od anegdota, o tiramoli (konop na koloturima) pomoću koje je nonić prebacivao švercanu robu s jedne na drugu obalu Rječine (Rječina je bila granica), a sam je prelazio praznih ruku na graničnom prijelazu. Njegova je supruga (nona) gazila kroz vodu Rječine s narančama koje je vezala po tijelu. Naranče su bile cijenjena roba na jugoslavenskoj strani. Uvjerljivost anegdotama daje i govor intervjuiranih – drenovska i pašćanska čakavština.

The society Without Borders was founded with the aim of establishing the Drenova Heritage Museum, which should collect and process the tangible and intangible heritage of Drenova and its close region. The research project Nonićeva tiramola (2013) was based on a reconstruction of smuggling paths based on the testimonies of inhabitants of Rijeka’s neighbourhoods of Drenova and Pašac. Through an interactive map, a film record in the form of an interview and documentary material, it analyses smuggling along the Italian-Yugoslav border in the 1920s and the 1930s. Drenova was, as a metaphor for the city of Rijeka, in the last century forcefully divided in Upper and Lower Drenova. The citizens found alternative ways of earning money, fighting for survival. An important part of the new economy was smuggling, which has always blossomed in the bordering areas. From the people’s memories we learn one anecdote, about a tiramola (a string on a sheave) used by an old man to transfer smuggled goods to the other side of the Rječina river (Rječina used to be the borderline), while he himself crossed the border point empty-handed. His wife crossed the river with oranges tied all around her body. Oranges were considered precious goods on the Yugoslav side. The authenticity of these anecdotes is highlighted by the interviewed people’s language – ča dialect from Brenova and Pašac.

nonićeva tiramola2

Udruga “Bez granica” – Nonićeva tiramola, 2013.

Photo by Robert Sošić


eulogo  “With the support of the Culture Programme of the European Union”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: