Zanny Begg & Oliver Ressler – The Right of Passage

U svojem trećem zajedničkom filmu Zanny Begg (Sydney) i Oliver Ressler (Beč) fokusiraju se na poteškoće pri dobivanju državljanstva, istodobno propitujući prešutno isključivu prirodu te ideje. Film Pravo prolaza dijelom je nastao kroz niz razgovora s Ariellom Azoulay, Antoniom Negrijem i Sandrom Mezzadrom. Ti su razgovori polazišna točka rasprave u Barceloni, jednom od najnapučenijih i najmultikulturnijih europskih gradova, sa skupinom ljudi koja živi “bez papira”. Film se događa noću, dok u pozadini svijetli grad i otvara mračnu prazninu u kojoj marginalizirani i isključeni artikuliraju svoj odnos prema nasumičnoj prirodi nacionalnog identiteta i državljanstva. Španjolska je odabrana za ovaj projekt jer pleše po rubu financijskog kolapsa i iskušava granice europske kohezije.

Naslov Right of Passage odnosi se na faze ili “obrede inicijacije” koji označavaju važne događaje na putu samosvojnosti. Pretvaranje “rites” (obredi) u “rights” (prava) potvrđuje da sloboda kretanja mora postati svačije pravo – neovisno o mjestu rođenja. Kako film istražuje ova putovanja, ona mijenjaju ne samo one koji putuju, nego i mjesta gdje se nastanjuju.

In their third collaborative film Zanny Begg (Sydney) and Oliver Ressler (Vienna) focus on struggles to obtain citizenship, while at the same time questioning the implicitly exclusionary nature of the concept. The Right of Passage is partially constructed through a series of interviews with Ariella Azoulay, Antonio Negri and Sandro Mezzadra. These interviews form the starting point for a discussion in Barcelona, one of Europe’s most densely populated and multicultural cities, with a group of people living “without papers”. The film is set at night, against a city skyline, providing a dark void from which those marginalized and excluded can articulate their own relationship to the arbitrary nature of national identity and citizenship. Spain was chosen for this project as it is teetering on the brink of financial meltdown and is testing the limits of European cohesion.
The title, The Right of Passage, refers to the stages, or “rites of passage” that mark important transitions on the path to selfhood. The exchange of “rites” with “rights” suggests that freedom of movement must become a right granted to every person – regardless of his or her place of birth. As the film explores these journeys not only transform those who embark upon them but also the places they inhabit.
In the film, the conversations around citizenship are interwoven with animated sequences.


eulogo  “With the support of the Culture Programme of the European Union”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: