Archive

Tag Archives: Idrija

Plakat_jpg

U utorak, 4. 11. 2014., u 18 sati u Gradskom muzeju Idrija održat će se filmska večer Krijumčari na platnu, kojom se i zatvara idrijski dio međunarodnog projekta Antologije krijumčarenja.

Prikazivat će se dva filma – ČUVAJ FILM! i MOJA MEJA.

Film ”Čuvaj film” je nastao između 1943. i 1945. godine i prikazuje, između ostalog, i slovensku zemlju tijekom rata. Autor filma je Antonio Peraica koji je, iako je bio partizanski snimatelj, poslije rata sakrio snimke spornog sadržaja. Tik pred smrt je snimke otkrio unuci, dr. Ani Peraici, koja će film predstaviti publici.

Film ”Moja meja”, autorica Anje Medved i Nadje Velušček, govori o životu u Gorici krajem drugog svjetskog rata, gdje novo postavljena granica nije prešla samo preko polja, ulica i vrtova, več je razdijelila i osjećaje, misli i očekivanja tamošnjeg stanovništva.

Movie night – Smugglers on-screen will be held on Tuesday, 4/11/2014 at 6 p.m. at the Civil Museum Idrija. This event will, at the same time mark the ending of Idrija’s part in the international project Smuggling Anthologies.

Two documentary movies will be shown – ČUVAJ FILM! i MOJA MEJA

Movie ”Čuvaj film” was filmmed during Second World War, between 1943 and 1945. The author  is Antonio Peraica who, though he was a partisan film maker, hid the controversial recordings after the war. At his death bed, he gave the recordings to his granddaughter, dr. Ana Peraica, who will present the movie.

Movie ”Moja meja”, made by Anja Medved i Nadja Velušček, speaks about life in Gorica at the end of Second World War. The newly build border didn’t just divide the fields, streets and gardens, it also separated feelings, thoughts and expectations of the local people.


eulogo  “With the support of the Culture Programme of the European Union”

10517372_1003807486302513_7820498164096168286_o

U četvrtak, 2. listopada 2014., u 18 sati otvorit će se izložba Prepisivanje od A do Ž u Maloj galeriji dvorca Gewerkenegg u Idriji, Slovenija. Izložba je dio međunarodnog projekta Antologije krijumčarenja te će se posvetiti krijumčarenju znanja.

Na izložbi možete saznati tko i kako prepisuje, koliko često, jesu li se oblici varanja u školi mijenjali kroz povijest, kako na tu pojavu gledaju učitelji, a kako učenici te može li kroz projam i postojanje prepisivanja reći i nešto o našem društvu i vrijednostima.

Za pomoć pri pripremi izložbe Mestni muzej Idrija se okrenuo onima koji tu problematiku najbolje poznaju – školskoj mladeži, a tajne prepisivanje dobro poznaje i autorica izložbe, srednjoškolka Anja Brelih (1996.), učenica 4. razreda Gimnazije Jurija Vege iz Idrije. Ona kroz ovu izložbu predstavlja otkrića istraživačkog rada Prepisivanje – krijumčarenje znanja? za koje je na državnom natjecanju istraživača dobila srebrnu nagradu.

Izložba će biti otovrena od 2. 10 – 2. 11. 2014., svaki dan od 9 do 18 sati. Ulaz je slobodan.

Exhibition Cheating from A to Z will be opened on 2/10/2014 in Little Gallery in Gewerkenegg castle, Idrija, Slovenia. The exhibition is part of the international project Smuggling Anthologies and it will be devoted to smuggling of knowledge.

At the exhibition you can find out everything about cheating, who cheats, why and how they cheat, how often, have the forms of cheating changed throughout history, teachers’ and students’ point of view on cheating, and is it possible to learn about our society and values through cheating.

For help with the exhibition set up, the Municipal Museum Idrija has turned to those who understand these issues best – school children. Secrets of cheating are best known to Ana Brelih, high school senior, who is representing, at the exhibition, results of her research Cheating – smuggling of knowledge? for which she recieved silver medal at the state research competition.

Exhibition will be opened from 2/10/ – 2/11/2014 every day from 9 – 6. Admission is free.

10632583_565510936887428_1429123643060076988_n

10644480_564426443662544_155206504101297905_n

10659112_1003807489635846_1877441600300714628_o


eulogo “With the support of the Culture Programme of the European Union”

Međunarodni simpozij, 11. – 12. 9. 2014. – dvorac Gewerkenegg

/// 11. 9. /// četvrtak

9:00 Otvaranje

9:15 Krijumčarska prošlost

Doc. Dr. Tanja Zigon (Ljubljana, SLO) – Kontrabanti, razbojnici ili krijumčari? Izvještaji o krijumčarima I terminologijski problemi slovenskih urednika širenjem novog ‘zanimanja’ uz rapalsku granicu

Dr. Milan Trombic (Logatec, SLO) – Kontrabanti ili krijumčari (video projekcija)

10:15 Odmor

10:30 Petra Jurjavčič (Idrija, SLO) – Krijumcarenje u črnovrskem području u razdoblju između dva rata I godinama nakon rata

Robert Zeneral (Rijeka, CRO) – Noćne staze

11:30 Rasprava

12:00 Rucak

14:00 željezna zavjesa I krijumčarski turizam

Robert Tasnadi (Szombathely, H) – Raskrižja željezne zavjese

Dr. Melita Richter (Trst, I) – Sjećanja iz života s druge strane granice

15:00 Odmor

15:15 Krijumčarenja I pravo

Darinka Kolar Osvald (Ljubljana, SLO) – Primjeri krijumčarenja iz Muzeja slovenske policije

Doc. Dr. Stephan Steiner (Bec, A) – Krijumčarenje knjiga – krijumčarenje ideja

16:30 Rasprava

17:00 Zaključak prvog dana

/// 12. 9. /// petak

9:00 Uvodni pozdrav

9:15 Krijumčarenje I pravo

Dr. Dragica čeč (Kopar, SLO) – Krijumčarenje kao način preživljavanja u novom vijeku

Mira Hodnika (Idrija, SLO) Krijumčari rude zive u 18. st.

10:15 Odmor

10:30 Cristiano Berti (Torino, I) – Priče nigerijske dijaspore u Italiji

Dr. Ralf čeplak Mencin (Ljubljana, SLO) – Krijumčarenje opijata iz Afganistana

11:30 Odmor

11:45 Rasprava I zaključak simpozija

Moderator: Robert Šabec

Thursday, September 11

9:00 Symposium Opening
9:15–12:00 SMUGGLING HISTORY

Doc. dr. Tanja Žigon: Contrabandists, bandits or smugglers? Reports on smugglers and terminological difficulties of Slovenian editors with the expansion of the new »profession« along the Rapallo border (Ljubljana, SLO)
Dr. Milan Trobič: Contrabandists and smugglers (Logatec, SLO)

10:15–10:30 Break

Petra Jurjavčič: Contrabandist in the Črni Vrh area during both wars and in the years after (Idrija, SLO)
Robert Zeneral: Noćne staze/Night paths (Rijeka, CRO)

11:30 Discussion
12:00-14:00 Break
14:00–15:00 IRON CURTAIN AND SMUGGLING TOURISM 

Róbert Tasnádi: Crossroads of the Iron Curtain (Szombathely, H)
Dr. Melita Richter: Memories of living with/beyond the border (Trieste, I)

15:00–15:15 Break
15:15–16:30 SMUGGLING AND THE LAW

Darinka Kolar Osvald: Examples of smuggling from the Slovenian Police Museum (Ljubljana, SLO)
Doc. dr. Stephan Steiner: Smuggling books – Smuggling ideas (Wien, A)

16:30 Discussion
17:00 End of Day 1

—————————————————————————————————————–
Friday, september 12

9:00 Opening address
9:15–12:00 SMUGGLING AND THE LAW

Dr. Dragica Čeč: Smuggling as a way of survival in the early Modern Age (Koper, SLO)
Mira Hodnik: Smugglers of mercury ore in the 18th century (Idrija, SLO)

10:15–10:30 Break

Cristiano Berti: Black Turin. Stories of Nigerian diaspora in Italy (Torino, I)
Ralf Čeplak Mencin, M.A.: Smuggling of opium from Afganistan (Ljubljana, SLO)

11:30-11:45 Break
11:45 Discussion and conclusion of symposium

The Symposium will be moderated by Robert Šabec.


eulogo  “With the support of the Culture Programme of the European Union”

 

 

Smuggling Salt

Irena Gubanc – Prokrijumcarena sol, 2014.

Photo by: Lilijana Strmsek

Na izložbi (Pre)thitapljene antologije u Idriji, uz umjetnike koji su sudjelovali i na izložbi Antologije krijumčarenja u Rijeci, izlažu i Irena Gubanc i Jan Lemitz.

Instalacijom Prokrijumčarena sol Irena Gubanc želi otkriti, ali i sakriti sliku epske priče o slovenskom junaku – krijumčaru Martinu Krpanu iz Notranjske koji se bavio krijumčarenjem engleske soli. Nakon što je pobijedio protivnika Brdavsa i time spasio carstvo, Martin je od cara dobio dozvolu za legalni prijevoz soli.

Irena Gubanc, rođena u Ljubljani 1972. godine, diplomirala je na odsjeku vizualnih komunikacija na Akademiji likovnih umjetnosti u Ljubljani. Iskustva dobivena u dizajnu utječu na njezin ilustratorski stil kojim dominira kompjuterska ilustracija. Dobitnica je više nagrada i proznanja te sa svojim radovima sudjeluje na slovenskim i međunarodnim dizajnerskim festivalima.

www.irenagubanc.com

Installation “Smuggled Salt” wishes to reveal and hide a picture of epic story about Slovene smuggler hero – Martin Krpan from Inner Carniola, who made a living by illegally transporting English salt.
After he had defeated the invincible adversary named Brdavs and with that saved the empire, Martin received a special permit from the Emperor to legally transport salt.

Irena Gubanc was born in 1972 in Ljubljana. She graduated in 2001 at the Academy of Fine Arts, department of visual communication. The experience gained in the design reflexes in her illustrations, mostly as computer vector illustration, which characterized her style today. She has participated in many Slovenian and international design and illustration biennales and festivals, for which she had received many awards.

 www.irenagubanc.com


eulogo   “With the support of the Culture Programme of the European Union”

1607123_496058853832637_4231444843532536823_n

U Gradskom muzeju Idrija 10 i 11. travnja 2014. godine su se odigrale dvije radionice u sklopu aktivnosti međunarodnog projekta Antologije krijumčarenja – Smuggling Anthologies na temu metodologije i evidentiranja ostataka nekadašnje rapalske granice i iskorištavanja nekadašnjih graničnih utvrda u održivom razvoju i turizmu. Nekadašnja rapalska granica je nasilno promijenila način života tamošnjih ljudi te su mnogu zbog nje izgubili sredstva za život, što je dovelo do procvijeta krijumčarenja.

U četvrtak, 10. travnja se održala prva radionica pod naslovom Metodologija evidentiranja i dokumentiranja ostataka nekadašnje rapalske granice. 17 sudionika se je, nakon uvodnog predavanja, uputilo na teren gdje su razgledali ostatke utvrđene rapalske granice na Idrijskom području.

U petak, 11. travnja, na drugoj stručnoj radionici pod naslovom Primjeri dobrih praksi iskorištavanja potencijala nekadašnjih graničnih utvrdi u sklopu održivog razvoja i turizma prikazani su bili pozitivni i negativni primjeri prenamjene i iskorištavanja objekata te se upozorilo na problem zapuštenih utvrda koje polako propadaju.

Program radionica se završio neformalnim druženjem sudionika, razmjenom mišljenja i zaključaka o nužnosti budućeg sudjelovanja i povezivanja sa širom zajednicom.

(http://www.smuggling.si/index.php/en/news/177-workshops-of-the-project-smuggling-anthologies-are-finished )

On 10th and 11th April 2014, Idrija Municipal Museum held two workshops on the methodology of keeping record and documenting the remains of former Rapallo border and on examples of good practice in exploitation of former borders′ forts potential in favour of sustainable development and tourism. Workshops were conducted as a part of an international project Smuggling Anthologies and presented a broader frame to the research of former fortifications residues, which were associated with smuggling routes in the ​​Idrija-Cerkno area. Former Rapallo border had an impact on people’s lives, many of them lost their source of income, which resulted in flourishing of smuggling and contraband.

On Thursday, 10th April, Idrija Municipal Museum held the first workshop on the methodology of keeping record and documenting the residues of former Rapallo border. After the initial part of workshop at the museum, 17 people participated in outdoor research activities to see the remains in situ.

On Friday, 11th April, Idrija Municipal Museum held the second workshop on examples of good practice in exploitation of former borders′ forts potential in favour of sustainable development and tourism. Examples of good and bad practices of exploitation of former fort buildings were shown, with special focus on the problem of abandoned and dilapidated forts as a result of improper conservation.

Workshop programe ended with informal part where participants exchanged impressions, opinions and conclusion about the need for cooperation and integration with wider community in future.

(http://www.smuggling.si/index.php/en/news/177-workshops-of-the-project-smuggling-anthologies-are-finished )

1623582_496073003831222_736577297203243708_n       11.4. 10269517_496058717165984_9049901679391702726_n 10264639_496068293831693_1173561990613792097_n 10252089_496069117164944_7163735997340941015_n 10171130_496069223831600_2091995467551989333_n 10152646_496070900498099_4726880810950059843_n 10151861_496058687165987_4201732491202627966_n


eulogo   “With the support of the Culture Programme of the European Union”

Otvorenje izložbe (Pre)tihotapljene antologije će biti 10. 9. 2014. u 19 sati u izložbenoj dvorani Nikolaja Pirnata u dvorcu Gewerkenegg u Idriji. Na izložbi će biti predstavljeni umjetnički radovi te povijesno gradivo domaćih i stranih autora. Sudjeluju: Cristiano Bert (Torino, I), Društvo Bez granica (Rijeka, HR), Marco Cechet (Berlin, GER), Victor Lopez Gonzales (Valencia, E), Anja Medved (Nova Gorica, SLO), Dušan Radovanović (Beograd, SRB), Lorenzo Cianchi i Michele Tajariol (Azzano Decimo, I), Ivo Deković, Igor Kirin i Nikola Ukić (Düsseldorf, GER), Soho Fond (Tallinn, EST), Tanja Vujasinović (Zagreb, HR), Irena Gubanc (Ljubljana, SLO) i Jan Lemitz (Berlin, GER).

„Krijumčarenje je nužno povezano s granicama – stvarnim i apstraktnim – zato na izložbi želimo izbrisati granice između dobrog i lošeg, dozvoljenog i nedozvoljenog, legitimnog i legalnog. Želimo naglasiti mnogobrojne dimenzije krijumčarenja kao sveprisutnog društvenog fenomena; od šaljivih pripovijesti krijumčara do ozbiljnih posljedica organizirane krijumčarske djelatnosti. Pri povijesnoj interpretaciji smo se usredotočili na područje Trst-Idrija-Rijeka, dok nas pri pitanju društvene tolerancije krijumčarenja zanima vidik pozitivnog vrednovanja krijumčara u slovenskoj tradiciji.“

(www.smuggling.si)

International project Smuggling Anthologies continues at the Municipal Museum Idrija, Slovenia.

Opening of the exhibition will be held on 10th of September 2014 in Nikolaj Pirnat exhibition room in Gewerkenegg castle in Idrija. Art works, documentary and historical materials of domestic and foreign authors and institutions will be presented at the exhibition. Participants: Cristiano Bert (Torino, I), Društvo Bez granica (Rijeka, HR), Marco Cechet (Berlin, GER), Victor Lopez Gonzales (Valencia, E), Anja Medved (Nova Gorica, SLO), Dušan Radovanović (Beograd, SRB), Lorenzo Cianchi i Michele Tajariol (Azzano Decimo, I), Ivo Deković, Igor Kirin i Nikola Ukić (Düsseldorf, GER), Soho Fond (Tallinn, EST), Tanja Vujasinović (Zagreb, HR), Irena Gubanc (Ljubljana, SLO) i Jan Lemitz (Berlin, GER).

“Smuggling is necessarily associated with the borders – real and abstract – and because of that, in the exhibition, we wanted to erase the borders between good and bad, allowed and unauthorised, legitimate and legal. We would like to point out different dimensions of the smuggling as a ubiquitous social phenomenon; from humorous smugglers’ tales to the serious consequences of the organized smuggling activities. Historical interpretation was focused on the area Trieste-Idrija-Rijeka, while, at the question of the social tolerance, we were interested in the positive image of the smuggler in the slovenian tradition.”

(www.smuggling.si)


eulogo “With the support of the Culture Programme of the European Union”