Archive

Tag Archives: Iye Omoge

Cristiano Berti – Iye Omoge, 2005. – 2006.

Foto serija Iye Omoge (2005. – 2006.) poslužila se izrazom iz jezika Edo, kojim se najčešće služe nigerijske seksualne radnice na talijanskim ulicama. Izraz se može prevesti ili kao „starija žena koja se ponaša kao djevojčica“ ili kao „majka djevojčice koja voli izgledati i odijevati se dobro“. Riječ je o afričkom nazivu za trećerazredni dio jedne torinske avenije. Ondje su radile žene u tridesetima koje su za sobom u Africi ostavile djecu. Djevojke koje su stajale na početku avenije, u područjima prvog i drugog „razreda“, ismijavale su ih i nazivale Iye Omoge. U „razrede“ su se odlučile podijeliti same žene. Kada je ulica zatvorena za promet noću, 2001. godine, Afrikanke su napustile područje i navike koje su definirale ovaj mikrokozmos, a Iye Omoge postao je jezični fosil. Ponovnim oživljavanjem ove priče Berti želi razmotriti ulogu sjećanja i njegov odnos s urbanim okolišem.

Photo series Iye Omoge (2005 – 2006) appropriates an expression used in Edo, the most common language spoken by Nigerian sex workers on the streets of Italy. The expression can be translated either as “an older woman who behaves like a young girl” or “the mother of a girl who likes looking good and dressing well”. It was the African name for the third class section of an avenue in Turin. There worked women in their thirties, who had left their children in Africa. The young girls who stood at the beginning of the avenue, in the first and second class sections, were making fun of them calling them Iye Omoge. It was the women themselves who decided the partition in “classes”. When the street was closed off to traffic at night, in 2001, the African women left the area and abandoned the habits that had defined this microcosm, transforming Iye Omoge in a linguistic fossil. By bringing this story to light once more, Berti wants to reflect on the role of memory and its relationship with the urban environment.

bertiberti3

Cristiano Berti – Iye Omoge, 2005. – 2006.

Photo by Robert Sošić


eulogo  “With the support of the Culture Programme of the European Union”