Archive

Tag Archives: Smuggling Anthologies

1486629_729881997066815_633496334359024086_n
Otvorenje: petak, 7. 11. u 19:00
Trieste Contemporanea/Studio Tommaseo
//////
Na izložbi u Trstu svojem radovima će se predstaviti slijedeći umjetnici:
///
Uz navedene umjetnike prikazivat će se i izbor video radova europskih umjetnika na temu krijumčarenja. Premjerno će se prikazati film Blue Black Jeans koji govori o velikom fenomenu kupovanja traperica u Trstu krajem šestdesetih i tijekom sedamdesetih godina. U to je vrijeme taj komad odjeće / simbol Zapada ilegalno prelazio željeznu zavjesu šireći se sve do Moskve i prijestolnice Pokreta nesvrstanih, Beograda.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Opening: Friday, 7/11/2014, 7 pm
Trieste Contemporanea/Studio Tommaseo
//////
The exhibition in Trieste will display the artworks of following artists
///
There will also be a selection of video art works produced by European artists on the contraband displayed. The new documentary film Blue Black Jeans will also be presented for the first time. Film refers to the huge phenomenon of trade in jeans that began in Trieste at the end of the Sixties and lasted through the Seventies.  At the time, this garment/emblem of the West was illegally entering and spreading behind the Iron Curtain as far as Moscow, or up to the Non-Aligned Movement leader city of Belgrade. 

eulogo  “With the support of the Culture Programme of the European Union”

Trst, Auditorium muzeja Revoltella, Via Diaz 27                                                                                                                                           Petak, 7. 11. 2014

10:15 – prijava

10:30 – uvodni pozdrav

Sabina Salamon, kustosica, MMSU
Giuliana Carbi,  ravnateljica, Trieste Contemporanea

10:40 – 12:30  – prvi dio

Federico Costantini (Sveučilište Udine) – “Pretty Good Privacy”: krijumčarenje u doba informacija
Bojan Mitrović (Sveučilište Trst) – Jugoslavija između komunizma i konzumerizma
Ana Peraica (istraživačica i kustosica, Split) – Krijumčarenje u umjetnosti i kulturi
Tanja Žigon (Sveučilište Ljubljana) – Kontrabanditi, razbojnici, krijumčari? Izvještaji o krijumčarima i terminološki problemi slovenskih izdavača sa širenjem nove ”profesije” uz rapalsku granicu
Marija Mitrović (Sveučilište Trst) – Krijumčarenje kao književna tema

12:30 – pauza za ručak

14:30 – 16:20 – drugi dio

Čuvaj Film!, režiser Antonio Peraica (Hrvatska, 1943-1945, 16mm, bez zvuka, 23’). | posebna projekcija.
Marco Cechet (umjetnik, Italija)– Big Lie (t)To Interail, 2013.
Michele Tajariol / Denise Zani (umjetnik / novinar, Italija) – FalseBottom, 2013.
Tomislav Brajnović (umjetnik, Hrvatska) – Opel Kadett, 2013.
Cristiano Berti (umjetnik, Italija) – Iye Omoge , 2005 – 2006.
Gia Edzgveradze (umjetnik, Gruzija) – The Great Return, 2014.
A Tribute to Soviet Underground Business Scene in Tallinn, by Soho Fond (Estonia,2013,video,2’).
Liz Glynn (umjetnica, SAD) – Anonymous Needs and Desires (Gaza/Giza), 2012. | Los Angeles, skype veza.

16:20 – pauza za kavu

16:40 – 18:30 – treći dio

Božo Repe (Sveučilište Ljubljana) – Talijansko-jugoslavenska granica nakon drugog svjetskog rata: prelasci, ”shopping” krijumčarenje
Melita Richter (Sveučilište Trst) – Sjecanja iz života sa/preko granice
Tomaž Pavšič i Franc Trček u dijalogu
Blue and Black Jeans, režiser Alessio Bozzer (Italija, 2013, video, 22’). | premjerna projekcija.

Trieste, Museo Revoltella Auditorium, via Diaz 27
Friday, November 7th, 2014

10.15  registration
10.30  welcome and opening addresses

Sabina Salamon, curator, MMSU Museum of Modern and Contemporary Art, Rijeka
Giuliana Carbi,  president, Trieste Contemporanea

10.40 – 12.30 am
first session

Federico Costantini (University of Udine) – “Pretty Good Privacy”: smuggling in the “Information Age”
Bojan Mitrović (University of Trieste) – Yugoslavia between Communism and Consumerism
Ana Peraica (researcher and art curator, Split) – Smuggling in Arts and Culture
Tanja Žigon (University of Ljubljana) – Contrabandists, Racketeers or Smugglers? Reports on Smugglers and the Terminological  Difficulties of Slovenian Editors with the Growth of  a New “Profession” along the Rapallo Border
Marija Mitrović (University of Trieste) – Smuggling as a literary topic

12.30
lunch break

2.30 – 4.20 pm
second session

Čuvaj Film! (save the film!), director Antonio Peraica (Croatia, 1943-1945, 16mm, silent, 23’). | special screening.
Marco Cechet (artist, Italy)– Big Lie (t)To Interail, 2013.
Michele Tajariol / Denise Zani (artist / journalist, Italy) – FalseBottom, 2013.
Tomislav Brajnović (artist, Croatia) – Opel Kadett, 2013.
Cristiano Berti (artist, Italy) – Iye Omoge , 2005 – 2006.
Gia Edzgveradze (artist, Georgia) – The Great Return, 2014.
A Tribute to Soviet Underground Business Scene in Tallinn, by Soho Fond(Estonia,2013,video,2’).
Liz Glynn (artist, USA) – Anonymous Needs and Desires (Gaza/Giza), 2012. | Los Angeles, skype connection.

4.20 pm coffee break

4.40 – 6.30 pm
third session

Božo Repe (University of Ljubljana) – Italian-Yugoslav border after the Second World War: crossings, shopping smuggling
Melita Richter (University of Trieste) – Memories of Living with/beyond the Border
Tomaž Pavšič and Franc Trček in dialogue
Blue and Black Jeans, director Alessio Bozzer (Italy, 2013, video, 22’). | première screening.


eulogo   “With the support of the Culture Programme of the European Union”

1486629_729881997066815_633496334359024086_n

Izložba – 7. 11. > 17. 12. 2014. 

Simpozij – 7. 11. 2014.

Događanja predstavljaju završni dio međunarodnog projekta Antologije krijumčarenja, dvogodišnjeg projekta u organizaciji Muzeja moderne i suvremene umjetnosti iz Rijeke (Hrvatska), Gradskog muzeja Idrija (Slovenija) te Galerije suvremene umjetnosti u Trstu (Italija). Projekt je sufinanciran od strane Kulturnih programa Europske unije.

Krijumčarenje se oduvijek nalazilo tik ispod površine administrativnih i političkih karti svijeta. Zempljopisno područje kojim se ovaj projekt bavi obuhvaća dijelove Istre, slovenske obale, trščanskog zaljeva te tzv. rapalske granice. Na to područje te granice na tom području su kroz stoljeca utjecali ratovi, promjene nastale raznim pograničnim dogovorima između zemalja te one kompleksnije promjene i odnosi karakteristični za taj kraj, more-kopno, Jugoslavija-Italija, socijalizam-kapitalizam.

Exhibition – 7/11 – 17/12/2014

Symposium – 7/11/2014 

The initiative is the concluding part of SMUGGLING ANTHOLOGIES, a two-year project conceived and organised by the Museum of Modern and Contemporary Art in Rijeka (Croatia), the Idrija Municipal Museum (Slovenia) and the Trieste Contemporanea Committee (Italy).
The project is realised with the support of the Culture Programme of the European Union.

The theme of smuggling is always a subsurface part on the administrative and political maps of the planet, which change constantly.  The geographical area identified by the organizers of Rijeka, Idrija and Trieste for Smuggling Anthologies covers the areas of Istria, the so-called Rapallo border, the Slovenian coast, the Gulf of Trieste and the various borders therein in the twentieth century. The scenarios both of the national boundaries moved by the wars and of the changes which gradually occurred in customs agreements between countries, but especially those of the most complex relationships sea-continent, Yugoslavia and Italy, socialism-capitalism,  strongly influenced these lands. 

eulogo   “With the support of the Culture Programme of the European Union”

10517372_1003807486302513_7820498164096168286_o

U četvrtak, 2. listopada 2014., u 18 sati otvorit će se izložba Prepisivanje od A do Ž u Maloj galeriji dvorca Gewerkenegg u Idriji, Slovenija. Izložba je dio međunarodnog projekta Antologije krijumčarenja te će se posvetiti krijumčarenju znanja.

Na izložbi možete saznati tko i kako prepisuje, koliko često, jesu li se oblici varanja u školi mijenjali kroz povijest, kako na tu pojavu gledaju učitelji, a kako učenici te može li kroz projam i postojanje prepisivanja reći i nešto o našem društvu i vrijednostima.

Za pomoć pri pripremi izložbe Mestni muzej Idrija se okrenuo onima koji tu problematiku najbolje poznaju – školskoj mladeži, a tajne prepisivanje dobro poznaje i autorica izložbe, srednjoškolka Anja Brelih (1996.), učenica 4. razreda Gimnazije Jurija Vege iz Idrije. Ona kroz ovu izložbu predstavlja otkrića istraživačkog rada Prepisivanje – krijumčarenje znanja? za koje je na državnom natjecanju istraživača dobila srebrnu nagradu.

Izložba će biti otovrena od 2. 10 – 2. 11. 2014., svaki dan od 9 do 18 sati. Ulaz je slobodan.

Exhibition Cheating from A to Z will be opened on 2/10/2014 in Little Gallery in Gewerkenegg castle, Idrija, Slovenia. The exhibition is part of the international project Smuggling Anthologies and it will be devoted to smuggling of knowledge.

At the exhibition you can find out everything about cheating, who cheats, why and how they cheat, how often, have the forms of cheating changed throughout history, teachers’ and students’ point of view on cheating, and is it possible to learn about our society and values through cheating.

For help with the exhibition set up, the Municipal Museum Idrija has turned to those who understand these issues best – school children. Secrets of cheating are best known to Ana Brelih, high school senior, who is representing, at the exhibition, results of her research Cheating – smuggling of knowledge? for which she recieved silver medal at the state research competition.

Exhibition will be opened from 2/10/ – 2/11/2014 every day from 9 – 6. Admission is free.

10632583_565510936887428_1429123643060076988_n

10644480_564426443662544_155206504101297905_n

10659112_1003807489635846_1877441600300714628_o


eulogo “With the support of the Culture Programme of the European Union”

Međunarodni simpozij, 11. – 12. 9. 2014. – dvorac Gewerkenegg

/// 11. 9. /// četvrtak

9:00 Otvaranje

9:15 Krijumčarska prošlost

Doc. Dr. Tanja Zigon (Ljubljana, SLO) – Kontrabanti, razbojnici ili krijumčari? Izvještaji o krijumčarima I terminologijski problemi slovenskih urednika širenjem novog ‘zanimanja’ uz rapalsku granicu

Dr. Milan Trombic (Logatec, SLO) – Kontrabanti ili krijumčari (video projekcija)

10:15 Odmor

10:30 Petra Jurjavčič (Idrija, SLO) – Krijumcarenje u črnovrskem području u razdoblju između dva rata I godinama nakon rata

Robert Zeneral (Rijeka, CRO) – Noćne staze

11:30 Rasprava

12:00 Rucak

14:00 željezna zavjesa I krijumčarski turizam

Robert Tasnadi (Szombathely, H) – Raskrižja željezne zavjese

Dr. Melita Richter (Trst, I) – Sjećanja iz života s druge strane granice

15:00 Odmor

15:15 Krijumčarenja I pravo

Darinka Kolar Osvald (Ljubljana, SLO) – Primjeri krijumčarenja iz Muzeja slovenske policije

Doc. Dr. Stephan Steiner (Bec, A) – Krijumčarenje knjiga – krijumčarenje ideja

16:30 Rasprava

17:00 Zaključak prvog dana

/// 12. 9. /// petak

9:00 Uvodni pozdrav

9:15 Krijumčarenje I pravo

Dr. Dragica čeč (Kopar, SLO) – Krijumčarenje kao način preživljavanja u novom vijeku

Mira Hodnika (Idrija, SLO) Krijumčari rude zive u 18. st.

10:15 Odmor

10:30 Cristiano Berti (Torino, I) – Priče nigerijske dijaspore u Italiji

Dr. Ralf čeplak Mencin (Ljubljana, SLO) – Krijumčarenje opijata iz Afganistana

11:30 Odmor

11:45 Rasprava I zaključak simpozija

Moderator: Robert Šabec

Thursday, September 11

9:00 Symposium Opening
9:15–12:00 SMUGGLING HISTORY

Doc. dr. Tanja Žigon: Contrabandists, bandits or smugglers? Reports on smugglers and terminological difficulties of Slovenian editors with the expansion of the new »profession« along the Rapallo border (Ljubljana, SLO)
Dr. Milan Trobič: Contrabandists and smugglers (Logatec, SLO)

10:15–10:30 Break

Petra Jurjavčič: Contrabandist in the Črni Vrh area during both wars and in the years after (Idrija, SLO)
Robert Zeneral: Noćne staze/Night paths (Rijeka, CRO)

11:30 Discussion
12:00-14:00 Break
14:00–15:00 IRON CURTAIN AND SMUGGLING TOURISM 

Róbert Tasnádi: Crossroads of the Iron Curtain (Szombathely, H)
Dr. Melita Richter: Memories of living with/beyond the border (Trieste, I)

15:00–15:15 Break
15:15–16:30 SMUGGLING AND THE LAW

Darinka Kolar Osvald: Examples of smuggling from the Slovenian Police Museum (Ljubljana, SLO)
Doc. dr. Stephan Steiner: Smuggling books – Smuggling ideas (Wien, A)

16:30 Discussion
17:00 End of Day 1

—————————————————————————————————————–
Friday, september 12

9:00 Opening address
9:15–12:00 SMUGGLING AND THE LAW

Dr. Dragica Čeč: Smuggling as a way of survival in the early Modern Age (Koper, SLO)
Mira Hodnik: Smugglers of mercury ore in the 18th century (Idrija, SLO)

10:15–10:30 Break

Cristiano Berti: Black Turin. Stories of Nigerian diaspora in Italy (Torino, I)
Ralf Čeplak Mencin, M.A.: Smuggling of opium from Afganistan (Ljubljana, SLO)

11:30-11:45 Break
11:45 Discussion and conclusion of symposium

The Symposium will be moderated by Robert Šabec.


eulogo  “With the support of the Culture Programme of the European Union”

 

 

Jan Lemitz

Photo by Jan Lemitz

Na izložbi (Pre)thitapljene antologije u Idriji, uz umjetnike koji su sudjelovali i na izložbi Antologije krijumčarenja u Rijeci, izlažu i Irena Gubanc i Jan Lemitz.

Jan Lemitz je diplomirao 2011. godine na Goldsmiths Collageu. U svom fotografskom radu se posvečuje arhitekturnoj i pejzažnoj fotografiji. Redovito izlaže po Europi i svijetu.

Projekt Stroj za registraciju objedinjuje nađene i nedavno napravljene fotografije kao odgovor na koncepte mobilnosti i migracije. Središnji dio projekta je Eurotunnel – pokušaj pobjeđivanja prirodne granice između Engleske i Francuske. Tunel postaje oruđe koje odražava razliku između željene i ne željene mobilnosti. Nastali pejzaž je dio političkog, gospodarskog i tehnološkog aparata za organiziranje europskog političnog prostora, koji se pretvara iz usklađenog poticatelja prijelaza u njegovu potpunu suprotnost – slomljenu pregradu. Projekt istražuje i ulogu strojeva te koristi tehnološke detalje kao metafizičke širine. Važnost Calaisa u proizvodnji čipki, u doba industrijalizacije, je bila izgrađena na prokrijumčarenim strojevima. Kao odgovor na povečanje društveno organiziranih radničkih pokreta, britanski proizvođači su preselili proizvodnju na sjever Francuske. Ti su strojevi u upotrebi još i danas. Gradnja tunela je stoljećima kasnije skupila moći korporacija. Simbolika toga razdoblja – kraja hladnog rata je u slomu konvencionalnih industrija i političkog uvjerenja tadašnjeg vremena. Calais je postao ključni grad u Europi gdje je tajna migracija postala vidljiva i preselila je svoj geopolitički položaj od unutarnje i centralne granice na vanjsku granicu Europskog prostora.

  www.janlemitz.com

Jan Lemitz graduated in Research Architecture from Goldsmiths College in 2011 and is dedicated to photographic practice. Thematically hes work is focused on landscape and architecture. He has exhibited in Europe and overseas on a regular basis

This project “The Registration Machine” combines found and recently produced photographic material in response to concepts and accounts of mobility and migratory movements. The Eurotunnel, the history of its idea and its construction are central to this work. The tunnel is a tool that reflects the distinction between wanted and unwanted for mobility and ways around this distinction. The emerging visual landscape is part of the political, economical and technological apparatus organising European political space that seems to be being transformed from a coherent facilitator of passage and flow into its complete opposite, that of a fractured barrier.

The photographs provide a rich account of attempts to overcome the natural borderland between England and France. Clandestine smuggle of contraband is an issue and plays a key role until present day. The project investigates the role of machines and uses technological detail as a metaphorical dimension. At the same time it allows to visualise and to reflect the contestations of the concepts of control in play. The resulting piece encourages associative readings of visual matter and allows to accommodate informal narratives. The potential of photographic practice as a mode of subjective articulation and the questioning of predominant means of representation play an extremely important role.

Calais importance in lace production in the era of industrialisation was built on smuggled machines. In response to the increase in socially organised labour movements, British manufacturers outsourced the production to the north of France. Technology and expertise were shipped across the Channel. The machines are in use until present day. The tunnel construction more than a century later gathered corporate power. In that it is symbolic for an era that broke the neck of conventional industries and ended the political certainties of its time as it coincided with the end of the cold war. It made Calais a key site within Europe where clandestine migration is being made visible and relocated its geopolitical position from an inner and central border location to the outer frontier of European space.

www.janlemitz.com


eulogo   “With the support of the Culture Programme of the European Union”