Archive

Tag Archives: Smuggling

1486629_729881997066815_633496334359024086_n

Izložba – 7. 11. > 17. 12. 2014. 

Simpozij – 7. 11. 2014.

Događanja predstavljaju završni dio međunarodnog projekta Antologije krijumčarenja, dvogodišnjeg projekta u organizaciji Muzeja moderne i suvremene umjetnosti iz Rijeke (Hrvatska), Gradskog muzeja Idrija (Slovenija) te Galerije suvremene umjetnosti u Trstu (Italija). Projekt je sufinanciran od strane Kulturnih programa Europske unije.

Krijumčarenje se oduvijek nalazilo tik ispod površine administrativnih i političkih karti svijeta. Zempljopisno područje kojim se ovaj projekt bavi obuhvaća dijelove Istre, slovenske obale, trščanskog zaljeva te tzv. rapalske granice. Na to područje te granice na tom području su kroz stoljeca utjecali ratovi, promjene nastale raznim pograničnim dogovorima između zemalja te one kompleksnije promjene i odnosi karakteristični za taj kraj, more-kopno, Jugoslavija-Italija, socijalizam-kapitalizam.

Exhibition – 7/11 – 17/12/2014

Symposium – 7/11/2014 

The initiative is the concluding part of SMUGGLING ANTHOLOGIES, a two-year project conceived and organised by the Museum of Modern and Contemporary Art in Rijeka (Croatia), the Idrija Municipal Museum (Slovenia) and the Trieste Contemporanea Committee (Italy).
The project is realised with the support of the Culture Programme of the European Union.

The theme of smuggling is always a subsurface part on the administrative and political maps of the planet, which change constantly.  The geographical area identified by the organizers of Rijeka, Idrija and Trieste for Smuggling Anthologies covers the areas of Istria, the so-called Rapallo border, the Slovenian coast, the Gulf of Trieste and the various borders therein in the twentieth century. The scenarios both of the national boundaries moved by the wars and of the changes which gradually occurred in customs agreements between countries, but especially those of the most complex relationships sea-continent, Yugoslavia and Italy, socialism-capitalism,  strongly influenced these lands. 

eulogo   “With the support of the Culture Programme of the European Union”

1607123_496058853832637_4231444843532536823_n

U Gradskom muzeju Idrija 10 i 11. travnja 2014. godine su se odigrale dvije radionice u sklopu aktivnosti međunarodnog projekta Antologije krijumčarenja – Smuggling Anthologies na temu metodologije i evidentiranja ostataka nekadašnje rapalske granice i iskorištavanja nekadašnjih graničnih utvrda u održivom razvoju i turizmu. Nekadašnja rapalska granica je nasilno promijenila način života tamošnjih ljudi te su mnogu zbog nje izgubili sredstva za život, što je dovelo do procvijeta krijumčarenja.

U četvrtak, 10. travnja se održala prva radionica pod naslovom Metodologija evidentiranja i dokumentiranja ostataka nekadašnje rapalske granice. 17 sudionika se je, nakon uvodnog predavanja, uputilo na teren gdje su razgledali ostatke utvrđene rapalske granice na Idrijskom području.

U petak, 11. travnja, na drugoj stručnoj radionici pod naslovom Primjeri dobrih praksi iskorištavanja potencijala nekadašnjih graničnih utvrdi u sklopu održivog razvoja i turizma prikazani su bili pozitivni i negativni primjeri prenamjene i iskorištavanja objekata te se upozorilo na problem zapuštenih utvrda koje polako propadaju.

Program radionica se završio neformalnim druženjem sudionika, razmjenom mišljenja i zaključaka o nužnosti budućeg sudjelovanja i povezivanja sa širom zajednicom.

(http://www.smuggling.si/index.php/en/news/177-workshops-of-the-project-smuggling-anthologies-are-finished )

On 10th and 11th April 2014, Idrija Municipal Museum held two workshops on the methodology of keeping record and documenting the remains of former Rapallo border and on examples of good practice in exploitation of former borders′ forts potential in favour of sustainable development and tourism. Workshops were conducted as a part of an international project Smuggling Anthologies and presented a broader frame to the research of former fortifications residues, which were associated with smuggling routes in the ​​Idrija-Cerkno area. Former Rapallo border had an impact on people’s lives, many of them lost their source of income, which resulted in flourishing of smuggling and contraband.

On Thursday, 10th April, Idrija Municipal Museum held the first workshop on the methodology of keeping record and documenting the residues of former Rapallo border. After the initial part of workshop at the museum, 17 people participated in outdoor research activities to see the remains in situ.

On Friday, 11th April, Idrija Municipal Museum held the second workshop on examples of good practice in exploitation of former borders′ forts potential in favour of sustainable development and tourism. Examples of good and bad practices of exploitation of former fort buildings were shown, with special focus on the problem of abandoned and dilapidated forts as a result of improper conservation.

Workshop programe ended with informal part where participants exchanged impressions, opinions and conclusion about the need for cooperation and integration with wider community in future.

(http://www.smuggling.si/index.php/en/news/177-workshops-of-the-project-smuggling-anthologies-are-finished )

1623582_496073003831222_736577297203243708_n       11.4. 10269517_496058717165984_9049901679391702726_n 10264639_496068293831693_1173561990613792097_n 10252089_496069117164944_7163735997340941015_n 10171130_496069223831600_2091995467551989333_n 10152646_496070900498099_4726880810950059843_n 10151861_496058687165987_4201732491202627966_n


eulogo   “With the support of the Culture Programme of the European Union”

Otvorenje izložbe (Pre)tihotapljene antologije će biti 10. 9. 2014. u 19 sati u izložbenoj dvorani Nikolaja Pirnata u dvorcu Gewerkenegg u Idriji. Na izložbi će biti predstavljeni umjetnički radovi te povijesno gradivo domaćih i stranih autora. Sudjeluju: Cristiano Bert (Torino, I), Društvo Bez granica (Rijeka, HR), Marco Cechet (Berlin, GER), Victor Lopez Gonzales (Valencia, E), Anja Medved (Nova Gorica, SLO), Dušan Radovanović (Beograd, SRB), Lorenzo Cianchi i Michele Tajariol (Azzano Decimo, I), Ivo Deković, Igor Kirin i Nikola Ukić (Düsseldorf, GER), Soho Fond (Tallinn, EST), Tanja Vujasinović (Zagreb, HR), Irena Gubanc (Ljubljana, SLO) i Jan Lemitz (Berlin, GER).

„Krijumčarenje je nužno povezano s granicama – stvarnim i apstraktnim – zato na izložbi želimo izbrisati granice između dobrog i lošeg, dozvoljenog i nedozvoljenog, legitimnog i legalnog. Želimo naglasiti mnogobrojne dimenzije krijumčarenja kao sveprisutnog društvenog fenomena; od šaljivih pripovijesti krijumčara do ozbiljnih posljedica organizirane krijumčarske djelatnosti. Pri povijesnoj interpretaciji smo se usredotočili na područje Trst-Idrija-Rijeka, dok nas pri pitanju društvene tolerancije krijumčarenja zanima vidik pozitivnog vrednovanja krijumčara u slovenskoj tradiciji.“

(www.smuggling.si)

International project Smuggling Anthologies continues at the Municipal Museum Idrija, Slovenia.

Opening of the exhibition will be held on 10th of September 2014 in Nikolaj Pirnat exhibition room in Gewerkenegg castle in Idrija. Art works, documentary and historical materials of domestic and foreign authors and institutions will be presented at the exhibition. Participants: Cristiano Bert (Torino, I), Društvo Bez granica (Rijeka, HR), Marco Cechet (Berlin, GER), Victor Lopez Gonzales (Valencia, E), Anja Medved (Nova Gorica, SLO), Dušan Radovanović (Beograd, SRB), Lorenzo Cianchi i Michele Tajariol (Azzano Decimo, I), Ivo Deković, Igor Kirin i Nikola Ukić (Düsseldorf, GER), Soho Fond (Tallinn, EST), Tanja Vujasinović (Zagreb, HR), Irena Gubanc (Ljubljana, SLO) i Jan Lemitz (Berlin, GER).

“Smuggling is necessarily associated with the borders – real and abstract – and because of that, in the exhibition, we wanted to erase the borders between good and bad, allowed and unauthorised, legitimate and legal. We would like to point out different dimensions of the smuggling as a ubiquitous social phenomenon; from humorous smugglers’ tales to the serious consequences of the organized smuggling activities. Historical interpretation was focused on the area Trieste-Idrija-Rijeka, while, at the question of the social tolerance, we were interested in the positive image of the smuggler in the slovenian tradition.”

(www.smuggling.si)


eulogo “With the support of the Culture Programme of the European Union”

rad4-1

Balázs Beöthy – Installation for Istanbul (Travelling Secrets), 1995.

Photo by Robert Sošić

Instalacija za Istanbul (Putujuće tajne), nastala 1995. godine, bavi se povijesnim trikovima krijumčarenja između Rumunjske i Mađarske, a sastoji se od predmeta u kojima su skriveni drugi predmeti. Instalaciju upotpunjava video koji prikazuje postupke skrivanja. Instalaciju možemo smatrati zbirkom koja dokumentira supkulturne tehnike kojima su se ljudi služili kako bi preživjeli teške ekonomske uvjete i represivan Ceausescuov režim. Istovremeno nam pokazuje kako informacije mijenjaju percepciju, dodaju nevidljivi sloj, nemilu auru, drugačije značenje, inače neutralnim predmetima.

Zahvala: Ludwig Museum – Muzej suvremene umjetnosti u Budimpešti

Installation for Istanbul (Travelling secrets), made in 1995, deals with historical smuggling tricks between Romania and Hungary, consisting of objects in which other objects are hidden. A videotape completes the installation, revealing the hiding processes. The installation can be seen as a collection documenting sub-cultural techniques, which people used in order to survive the harsh economical conditions and repression during Ceausescu’s regime. At the same time it is demonstrating how information alter perception, adding an invisible layer, an ungraceful aura, an odd significance to the otherwise neutral objects.

Courtesy: Ludwig Museum – Museum of Contemporary Art, Budapest


eulogo   “With the support of the Culture Programme of the European Union”

The study will focus on the perceptions of smuggling in different historical, socio-political, economic and cultural contexts in the 20th century through personal narrations and experiences of Idrija residents. The emphasis will be on individual memories – and not collective as they are commonly registered in official historiography and local traditions, on subjective experiences of everyday life – and not experiences of significant social and political figures, and on people’s life stories from particular, i.e. fixed territory which had always been at least to a certain extent a borderland due to various historical, social, political, economic and cultural contexts. Therefore specific human practices occured on such places and smuggling was one of them. The purpose of this study will be detecting the continuity of smuggling (similarities and differences: motives, forms, strategies, destinations, gender dichotomy of actors involved etc.) from the perspective of one person (if possible) within three different historical periods and contexts: 1. between the two World Wars, when Idrija within the Primorska region was annexed to the Kingdom of Italy according to the Treaty of Rapallo, 2. during the second World War, and 3. in the period of the socialist Yugoslavia. Methodologically the study will be based on the qualitative research approach and the narrative method (or method of oral history) in particular. The latter is rather frequently represented in cultural studies, anthropology, ethnology, and sociology. With the use of narrative method we will try to represent selected narrators’ identities (between 6 and 8) on the one hand, and on the basis of acquired autobiographical narrations we will be able to understand the phenomenon of smuggling on the other hand.


eulogo  “With the support of the Culture Programme of the European Union”