Archive

Tag Archives: Tanja Vujasinović

Najlonke Angela Jurman1set za tehnicko crtanje Marjeta J.V.1

Tanja Vujasinović – Obiteljska arhiva, 2013.

Obiteljska arhiva (2013.) Tanje Vujasinović je arhiva šverca u obitelji umjetnice, kroz tri generacije žena. Rad se sastoji od fotografija tri prošvercana predmeta (najlonki, šestara za tehničko crtanje i visokonaponskog transformatora za neon). Ispod svake fotografije nalazi se podatak o kojem se predmetu radi, godina kada je predmet prokrijumčaren (1952., 1964. i 2009.), ime osobe koja je krijumčarila pojedini predmet (Angela Jurman , Marjeta Jurman Vujasinović i Tanja Vujasinović) i ruta krijumčarenja (Trst-Ljubljana, Trst-Ljubljana, Ljubljana-Zagreb). Zemlje koje su krijumčarenjem podijeljene ili „sukobljene“ u isto vrijeme njime su i povezane. Šverc je svakodnevica stanovnika ovih prostora i kao takav postao je dio obiteljskih povijesti. Obiteljska arhiva iskazuje šverc kao egzistencijalnu nužnost uvjetovanu često besmislenim i apsurdnim društveno-političkim ograničenjima. Uz arhiv se nalazi i prazna bilježnica koja omogućava posjetiteljima da zapišu svoja obiteljska iskustva krijumčarenja.

Family Archive is an archive of smuggling in this artist’s family through three generations of women. The work consists of photographs of three smuggled objects (nylon tights, a drafting tool set and a high-voltage neon transformer). Below each photograph there is information about the object, the year it was smuggled (1952, 1964 and 2009), the name of the person who smuggled it (Angela Jurman, Marjeta Jurman Vujasinović and Tanja Vujasinović) and the smuggling route (Trieste-Ljubljana, Trieste-Ljubljana, Ljubljana-Zagreb). The countries divided or “confronted” by smuggling are at the same time connected by it. Smuggling is an everyday occurrence for the local people and as such it became part of their family histories. Family Archive portrays smuggling as an existential necessity conditioned often by senseless and absurd social and political limitations. In addition to the archive there is an empty notebook, The Book of Smuggling, enabling visitors to write down their own or their families’ smuggling experiences.

rad6-1

Tanja Vujasinović – Obiteljska arhiva, 2013.

Photos by Robert Sošić


eulogo  “With the support of the Culture Programme of the European Union”