Archive

Tag Archives: The Russian Forest

Dušan Radovanović - Ruska šuma, 2013. Rad Ruska šuma (2013.) Dušana Radovanovića, nazvan je po romanu Leonida Leonova (1953.). Sastoji se od Leonovljeve knjige koja u unutrašnjosti sadrži anaboličke steroide u vidu injekcija testosterona i deca-durabolina. Zloupotreba ovih supstanci, nedostupnih u slobodnoj prodaji, široko je rasprostranjena, na primjer u bodi-bildingu s ciljem postizanja čiste tjelesne težine, tj. dobivanja mase i definicije. Radovanović je knjigu s ovim sadržajem pronašao kao zalutali paket u jednom stanu u Beogradu 2005. Kasnije je knjigu ilegalno prenosio preko granice i nesmetane prelaske dokumentirao fotografijama. Za Antologije krijumčarenja paket osobno dostavlja na izložbu, ponovno dokumentirajući prelazak granice. The work Russian Forest (2013) by Dušan Radovanović was named after Leonid Leonov’s novel (1953). It consists of Leonov’s book which inside contains anabolic steroids in testosterone injections and Deca-Durabolin. The abuse of these substances, which cannot be bought over the counter, is widespread, for instance in body building aimed at increasing body mass and definition. Radovanović found the book with this content as a stray package in a Belgrade apartment in 2005. Later he transferred the book illegally over the border and documented the unhindered crossings with photographs. For Smuggling Anthologies he will deliver the package personally to the exhibition, again documenting the act of border crossing. rad3-2 Dušan Radovanović - Ruska šuma, 2013. Photo by Robert Sošić


eulogo “With the support of the Culture Programme of the European Union”