Archive

Tag Archives: Trieste Contemporanea

1486629_729881997066815_633496334359024086_n
Otvorenje: petak, 7. 11. u 19:00
Trieste Contemporanea/Studio Tommaseo
//////
Na izložbi u Trstu svojem radovima će se predstaviti slijedeći umjetnici:
///
Uz navedene umjetnike prikazivat će se i izbor video radova europskih umjetnika na temu krijumčarenja. Premjerno će se prikazati film Blue Black Jeans koji govori o velikom fenomenu kupovanja traperica u Trstu krajem šestdesetih i tijekom sedamdesetih godina. U to je vrijeme taj komad odjeće / simbol Zapada ilegalno prelazio željeznu zavjesu šireći se sve do Moskve i prijestolnice Pokreta nesvrstanih, Beograda.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Opening: Friday, 7/11/2014, 7 pm
Trieste Contemporanea/Studio Tommaseo
//////
The exhibition in Trieste will display the artworks of following artists
///
There will also be a selection of video art works produced by European artists on the contraband displayed. The new documentary film Blue Black Jeans will also be presented for the first time. Film refers to the huge phenomenon of trade in jeans that began in Trieste at the end of the Sixties and lasted through the Seventies.  At the time, this garment/emblem of the West was illegally entering and spreading behind the Iron Curtain as far as Moscow, or up to the Non-Aligned Movement leader city of Belgrade. 

eulogo  “With the support of the Culture Programme of the European Union”

Trst, Auditorium muzeja Revoltella, Via Diaz 27                                                                                                                                           Petak, 7. 11. 2014

10:15 – prijava

10:30 – uvodni pozdrav

Sabina Salamon, kustosica, MMSU
Giuliana Carbi,  ravnateljica, Trieste Contemporanea

10:40 – 12:30  – prvi dio

Federico Costantini (Sveučilište Udine) – “Pretty Good Privacy”: krijumčarenje u doba informacija
Bojan Mitrović (Sveučilište Trst) – Jugoslavija između komunizma i konzumerizma
Ana Peraica (istraživačica i kustosica, Split) – Krijumčarenje u umjetnosti i kulturi
Tanja Žigon (Sveučilište Ljubljana) – Kontrabanditi, razbojnici, krijumčari? Izvještaji o krijumčarima i terminološki problemi slovenskih izdavača sa širenjem nove ”profesije” uz rapalsku granicu
Marija Mitrović (Sveučilište Trst) – Krijumčarenje kao književna tema

12:30 – pauza za ručak

14:30 – 16:20 – drugi dio

Čuvaj Film!, režiser Antonio Peraica (Hrvatska, 1943-1945, 16mm, bez zvuka, 23’). | posebna projekcija.
Marco Cechet (umjetnik, Italija)– Big Lie (t)To Interail, 2013.
Michele Tajariol / Denise Zani (umjetnik / novinar, Italija) – FalseBottom, 2013.
Tomislav Brajnović (umjetnik, Hrvatska) – Opel Kadett, 2013.
Cristiano Berti (umjetnik, Italija) – Iye Omoge , 2005 – 2006.
Gia Edzgveradze (umjetnik, Gruzija) – The Great Return, 2014.
A Tribute to Soviet Underground Business Scene in Tallinn, by Soho Fond (Estonia,2013,video,2’).
Liz Glynn (umjetnica, SAD) – Anonymous Needs and Desires (Gaza/Giza), 2012. | Los Angeles, skype veza.

16:20 – pauza za kavu

16:40 – 18:30 – treći dio

Božo Repe (Sveučilište Ljubljana) – Talijansko-jugoslavenska granica nakon drugog svjetskog rata: prelasci, ”shopping” krijumčarenje
Melita Richter (Sveučilište Trst) – Sjecanja iz života sa/preko granice
Tomaž Pavšič i Franc Trček u dijalogu
Blue and Black Jeans, režiser Alessio Bozzer (Italija, 2013, video, 22’). | premjerna projekcija.

Trieste, Museo Revoltella Auditorium, via Diaz 27
Friday, November 7th, 2014

10.15  registration
10.30  welcome and opening addresses

Sabina Salamon, curator, MMSU Museum of Modern and Contemporary Art, Rijeka
Giuliana Carbi,  president, Trieste Contemporanea

10.40 – 12.30 am
first session

Federico Costantini (University of Udine) – “Pretty Good Privacy”: smuggling in the “Information Age”
Bojan Mitrović (University of Trieste) – Yugoslavia between Communism and Consumerism
Ana Peraica (researcher and art curator, Split) – Smuggling in Arts and Culture
Tanja Žigon (University of Ljubljana) – Contrabandists, Racketeers or Smugglers? Reports on Smugglers and the Terminological  Difficulties of Slovenian Editors with the Growth of  a New “Profession” along the Rapallo Border
Marija Mitrović (University of Trieste) – Smuggling as a literary topic

12.30
lunch break

2.30 – 4.20 pm
second session

Čuvaj Film! (save the film!), director Antonio Peraica (Croatia, 1943-1945, 16mm, silent, 23’). | special screening.
Marco Cechet (artist, Italy)– Big Lie (t)To Interail, 2013.
Michele Tajariol / Denise Zani (artist / journalist, Italy) – FalseBottom, 2013.
Tomislav Brajnović (artist, Croatia) – Opel Kadett, 2013.
Cristiano Berti (artist, Italy) – Iye Omoge , 2005 – 2006.
Gia Edzgveradze (artist, Georgia) – The Great Return, 2014.
A Tribute to Soviet Underground Business Scene in Tallinn, by Soho Fond(Estonia,2013,video,2’).
Liz Glynn (artist, USA) – Anonymous Needs and Desires (Gaza/Giza), 2012. | Los Angeles, skype connection.

4.20 pm coffee break

4.40 – 6.30 pm
third session

Božo Repe (University of Ljubljana) – Italian-Yugoslav border after the Second World War: crossings, shopping smuggling
Melita Richter (University of Trieste) – Memories of Living with/beyond the Border
Tomaž Pavšič and Franc Trček in dialogue
Blue and Black Jeans, director Alessio Bozzer (Italy, 2013, video, 22’). | première screening.


eulogo   “With the support of the Culture Programme of the European Union”

1486629_729881997066815_633496334359024086_n

Izložba – 7. 11. > 17. 12. 2014. 

Simpozij – 7. 11. 2014.

Događanja predstavljaju završni dio međunarodnog projekta Antologije krijumčarenja, dvogodišnjeg projekta u organizaciji Muzeja moderne i suvremene umjetnosti iz Rijeke (Hrvatska), Gradskog muzeja Idrija (Slovenija) te Galerije suvremene umjetnosti u Trstu (Italija). Projekt je sufinanciran od strane Kulturnih programa Europske unije.

Krijumčarenje se oduvijek nalazilo tik ispod površine administrativnih i političkih karti svijeta. Zempljopisno područje kojim se ovaj projekt bavi obuhvaća dijelove Istre, slovenske obale, trščanskog zaljeva te tzv. rapalske granice. Na to područje te granice na tom području su kroz stoljeca utjecali ratovi, promjene nastale raznim pograničnim dogovorima između zemalja te one kompleksnije promjene i odnosi karakteristični za taj kraj, more-kopno, Jugoslavija-Italija, socijalizam-kapitalizam.

Exhibition – 7/11 – 17/12/2014

Symposium – 7/11/2014 

The initiative is the concluding part of SMUGGLING ANTHOLOGIES, a two-year project conceived and organised by the Museum of Modern and Contemporary Art in Rijeka (Croatia), the Idrija Municipal Museum (Slovenia) and the Trieste Contemporanea Committee (Italy).
The project is realised with the support of the Culture Programme of the European Union.

The theme of smuggling is always a subsurface part on the administrative and political maps of the planet, which change constantly.  The geographical area identified by the organizers of Rijeka, Idrija and Trieste for Smuggling Anthologies covers the areas of Istria, the so-called Rapallo border, the Slovenian coast, the Gulf of Trieste and the various borders therein in the twentieth century. The scenarios both of the national boundaries moved by the wars and of the changes which gradually occurred in customs agreements between countries, but especially those of the most complex relationships sea-continent, Yugoslavia and Italy, socialism-capitalism,  strongly influenced these lands. 

eulogo   “With the support of the Culture Programme of the European Union”