Archive

Tag Archives: Trieste

1486629_729881997066815_633496334359024086_n
Otvorenje: petak, 7. 11. u 19:00
Trieste Contemporanea/Studio Tommaseo
//////
Na izložbi u Trstu svojem radovima će se predstaviti slijedeći umjetnici:
///
Uz navedene umjetnike prikazivat će se i izbor video radova europskih umjetnika na temu krijumčarenja. Premjerno će se prikazati film Blue Black Jeans koji govori o velikom fenomenu kupovanja traperica u Trstu krajem šestdesetih i tijekom sedamdesetih godina. U to je vrijeme taj komad odjeće / simbol Zapada ilegalno prelazio željeznu zavjesu šireći se sve do Moskve i prijestolnice Pokreta nesvrstanih, Beograda.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Opening: Friday, 7/11/2014, 7 pm
Trieste Contemporanea/Studio Tommaseo
//////
The exhibition in Trieste will display the artworks of following artists
///
There will also be a selection of video art works produced by European artists on the contraband displayed. The new documentary film Blue Black Jeans will also be presented for the first time. Film refers to the huge phenomenon of trade in jeans that began in Trieste at the end of the Sixties and lasted through the Seventies.  At the time, this garment/emblem of the West was illegally entering and spreading behind the Iron Curtain as far as Moscow, or up to the Non-Aligned Movement leader city of Belgrade. 

eulogo  “With the support of the Culture Programme of the European Union”

Trst, Auditorium muzeja Revoltella, Via Diaz 27                                                                                                                                           Petak, 7. 11. 2014

10:15 – prijava

10:30 – uvodni pozdrav

Sabina Salamon, kustosica, MMSU
Giuliana Carbi,  ravnateljica, Trieste Contemporanea

10:40 – 12:30  – prvi dio

Federico Costantini (Sveučilište Udine) – “Pretty Good Privacy”: krijumčarenje u doba informacija
Bojan Mitrović (Sveučilište Trst) – Jugoslavija između komunizma i konzumerizma
Ana Peraica (istraživačica i kustosica, Split) – Krijumčarenje u umjetnosti i kulturi
Tanja Žigon (Sveučilište Ljubljana) – Kontrabanditi, razbojnici, krijumčari? Izvještaji o krijumčarima i terminološki problemi slovenskih izdavača sa širenjem nove ”profesije” uz rapalsku granicu
Marija Mitrović (Sveučilište Trst) – Krijumčarenje kao književna tema

12:30 – pauza za ručak

14:30 – 16:20 – drugi dio

Čuvaj Film!, režiser Antonio Peraica (Hrvatska, 1943-1945, 16mm, bez zvuka, 23’). | posebna projekcija.
Marco Cechet (umjetnik, Italija)– Big Lie (t)To Interail, 2013.
Michele Tajariol / Denise Zani (umjetnik / novinar, Italija) – FalseBottom, 2013.
Tomislav Brajnović (umjetnik, Hrvatska) – Opel Kadett, 2013.
Cristiano Berti (umjetnik, Italija) – Iye Omoge , 2005 – 2006.
Gia Edzgveradze (umjetnik, Gruzija) – The Great Return, 2014.
A Tribute to Soviet Underground Business Scene in Tallinn, by Soho Fond (Estonia,2013,video,2’).
Liz Glynn (umjetnica, SAD) – Anonymous Needs and Desires (Gaza/Giza), 2012. | Los Angeles, skype veza.

16:20 – pauza za kavu

16:40 – 18:30 – treći dio

Božo Repe (Sveučilište Ljubljana) – Talijansko-jugoslavenska granica nakon drugog svjetskog rata: prelasci, ”shopping” krijumčarenje
Melita Richter (Sveučilište Trst) – Sjecanja iz života sa/preko granice
Tomaž Pavšič i Franc Trček u dijalogu
Blue and Black Jeans, režiser Alessio Bozzer (Italija, 2013, video, 22’). | premjerna projekcija.

Trieste, Museo Revoltella Auditorium, via Diaz 27
Friday, November 7th, 2014

10.15  registration
10.30  welcome and opening addresses

Sabina Salamon, curator, MMSU Museum of Modern and Contemporary Art, Rijeka
Giuliana Carbi,  president, Trieste Contemporanea

10.40 – 12.30 am
first session

Federico Costantini (University of Udine) – “Pretty Good Privacy”: smuggling in the “Information Age”
Bojan Mitrović (University of Trieste) – Yugoslavia between Communism and Consumerism
Ana Peraica (researcher and art curator, Split) – Smuggling in Arts and Culture
Tanja Žigon (University of Ljubljana) – Contrabandists, Racketeers or Smugglers? Reports on Smugglers and the Terminological  Difficulties of Slovenian Editors with the Growth of  a New “Profession” along the Rapallo Border
Marija Mitrović (University of Trieste) – Smuggling as a literary topic

12.30
lunch break

2.30 – 4.20 pm
second session

Čuvaj Film! (save the film!), director Antonio Peraica (Croatia, 1943-1945, 16mm, silent, 23’). | special screening.
Marco Cechet (artist, Italy)– Big Lie (t)To Interail, 2013.
Michele Tajariol / Denise Zani (artist / journalist, Italy) – FalseBottom, 2013.
Tomislav Brajnović (artist, Croatia) – Opel Kadett, 2013.
Cristiano Berti (artist, Italy) – Iye Omoge , 2005 – 2006.
Gia Edzgveradze (artist, Georgia) – The Great Return, 2014.
A Tribute to Soviet Underground Business Scene in Tallinn, by Soho Fond(Estonia,2013,video,2’).
Liz Glynn (artist, USA) – Anonymous Needs and Desires (Gaza/Giza), 2012. | Los Angeles, skype connection.

4.20 pm coffee break

4.40 – 6.30 pm
third session

Božo Repe (University of Ljubljana) – Italian-Yugoslav border after the Second World War: crossings, shopping smuggling
Melita Richter (University of Trieste) – Memories of Living with/beyond the Border
Tomaž Pavšič and Franc Trček in dialogue
Blue and Black Jeans, director Alessio Bozzer (Italy, 2013, video, 22’). | première screening.


eulogo   “With the support of the Culture Programme of the European Union”

1486629_729881997066815_633496334359024086_n

Izložba – 7. 11. > 17. 12. 2014. 

Simpozij – 7. 11. 2014.

Događanja predstavljaju završni dio međunarodnog projekta Antologije krijumčarenja, dvogodišnjeg projekta u organizaciji Muzeja moderne i suvremene umjetnosti iz Rijeke (Hrvatska), Gradskog muzeja Idrija (Slovenija) te Galerije suvremene umjetnosti u Trstu (Italija). Projekt je sufinanciran od strane Kulturnih programa Europske unije.

Krijumčarenje se oduvijek nalazilo tik ispod površine administrativnih i političkih karti svijeta. Zempljopisno područje kojim se ovaj projekt bavi obuhvaća dijelove Istre, slovenske obale, trščanskog zaljeva te tzv. rapalske granice. Na to područje te granice na tom području su kroz stoljeca utjecali ratovi, promjene nastale raznim pograničnim dogovorima između zemalja te one kompleksnije promjene i odnosi karakteristični za taj kraj, more-kopno, Jugoslavija-Italija, socijalizam-kapitalizam.

Exhibition – 7/11 – 17/12/2014

Symposium – 7/11/2014 

The initiative is the concluding part of SMUGGLING ANTHOLOGIES, a two-year project conceived and organised by the Museum of Modern and Contemporary Art in Rijeka (Croatia), the Idrija Municipal Museum (Slovenia) and the Trieste Contemporanea Committee (Italy).
The project is realised with the support of the Culture Programme of the European Union.

The theme of smuggling is always a subsurface part on the administrative and political maps of the planet, which change constantly.  The geographical area identified by the organizers of Rijeka, Idrija and Trieste for Smuggling Anthologies covers the areas of Istria, the so-called Rapallo border, the Slovenian coast, the Gulf of Trieste and the various borders therein in the twentieth century. The scenarios both of the national boundaries moved by the wars and of the changes which gradually occurred in customs agreements between countries, but especially those of the most complex relationships sea-continent, Yugoslavia and Italy, socialism-capitalism,  strongly influenced these lands. 

eulogo   “With the support of the Culture Programme of the European Union”

Otvorenje izložbe (Pre)tihotapljene antologije će biti 10. 9. 2014. u 19 sati u izložbenoj dvorani Nikolaja Pirnata u dvorcu Gewerkenegg u Idriji. Na izložbi će biti predstavljeni umjetnički radovi te povijesno gradivo domaćih i stranih autora. Sudjeluju: Cristiano Bert (Torino, I), Društvo Bez granica (Rijeka, HR), Marco Cechet (Berlin, GER), Victor Lopez Gonzales (Valencia, E), Anja Medved (Nova Gorica, SLO), Dušan Radovanović (Beograd, SRB), Lorenzo Cianchi i Michele Tajariol (Azzano Decimo, I), Ivo Deković, Igor Kirin i Nikola Ukić (Düsseldorf, GER), Soho Fond (Tallinn, EST), Tanja Vujasinović (Zagreb, HR), Irena Gubanc (Ljubljana, SLO) i Jan Lemitz (Berlin, GER).

„Krijumčarenje je nužno povezano s granicama – stvarnim i apstraktnim – zato na izložbi želimo izbrisati granice između dobrog i lošeg, dozvoljenog i nedozvoljenog, legitimnog i legalnog. Želimo naglasiti mnogobrojne dimenzije krijumčarenja kao sveprisutnog društvenog fenomena; od šaljivih pripovijesti krijumčara do ozbiljnih posljedica organizirane krijumčarske djelatnosti. Pri povijesnoj interpretaciji smo se usredotočili na područje Trst-Idrija-Rijeka, dok nas pri pitanju društvene tolerancije krijumčarenja zanima vidik pozitivnog vrednovanja krijumčara u slovenskoj tradiciji.“

(www.smuggling.si)

International project Smuggling Anthologies continues at the Municipal Museum Idrija, Slovenia.

Opening of the exhibition will be held on 10th of September 2014 in Nikolaj Pirnat exhibition room in Gewerkenegg castle in Idrija. Art works, documentary and historical materials of domestic and foreign authors and institutions will be presented at the exhibition. Participants: Cristiano Bert (Torino, I), Društvo Bez granica (Rijeka, HR), Marco Cechet (Berlin, GER), Victor Lopez Gonzales (Valencia, E), Anja Medved (Nova Gorica, SLO), Dušan Radovanović (Beograd, SRB), Lorenzo Cianchi i Michele Tajariol (Azzano Decimo, I), Ivo Deković, Igor Kirin i Nikola Ukić (Düsseldorf, GER), Soho Fond (Tallinn, EST), Tanja Vujasinović (Zagreb, HR), Irena Gubanc (Ljubljana, SLO) i Jan Lemitz (Berlin, GER).

“Smuggling is necessarily associated with the borders – real and abstract – and because of that, in the exhibition, we wanted to erase the borders between good and bad, allowed and unauthorised, legitimate and legal. We would like to point out different dimensions of the smuggling as a ubiquitous social phenomenon; from humorous smugglers’ tales to the serious consequences of the organized smuggling activities. Historical interpretation was focused on the area Trieste-Idrija-Rijeka, while, at the question of the social tolerance, we were interested in the positive image of the smuggler in the slovenian tradition.”

(www.smuggling.si)


eulogo “With the support of the Culture Programme of the European Union”

smuggling logo_krug

International project (Croatia- Italy – Slovenia) about the smuggling

Project duration: 24 months

Start date: 1/02/ 2013   End date: 31/01/2015

Curatorial team: Giuliana Carbi /Trieste, Italy/, Ana Peraica /Split, Croatia/, Marija Terpin Mlinar /Idrija, Slovenia/, Sabina Salamon /Rijeka, Croatia/.

Project coordinator: Museum of Modern and Contemporary Art, Rijeka (Croatia)

Partners: Trieste Contemporanea, Trieste (Italy),  Idria Municipal Museum (Slovenia)

 

Introduction – Why smuggle and why here?
Smuggling has always been one of the important strategies of surviving, but also of overcoming existing administrative-political situations and regimes. Being motivated by this fact and facing the new political circumstances in the wider region, we have proposed to our neighbours – Trieste Contemporanea (Italy) and the IdrijaMunicipalMuseum (Slovenia) – to collaborate on deliberating the notion and practice of the smuggling.

The territory where the Mediterranean meets the Alps, the Slavic culture meets the Italian, has an important role in the project. There are two main reasons for positioning the smuggling within the territory of Istria, Gulf of Trieste and NorthSlovenianCoast:

–          contextualisation on a new geographical map where EU and  non-EU parts are clearly distinguished,

–          smuggling as a very common and widespread activity with trade-oriented communication in directions sea – continent, West – East, Yugoslavia – Italy, socialism – capitalism.

The project Smuggled Anthologies deals with a wide range of possible readings of the notion of smuggling. Being usually regarded within the scope of economy (trade) and history, the project tries to draw attention to further repercussions of it, emphasising its significant and substantial meaning that overlaps with ethnology, sociology and gives us new perspectives in understanding the activities of the European population.

Personal practices do not fit any of the ideological paths (socialism-capitalism, West-East, EU – non-EU). That is why the project consists of three sorts of data:

–          documentary,

–          fiction,

–          theoretical interpretation which encompasses both.

Each of the 3 exhibitions will assemble a different kind of material, creating a multidisciplinary event: from historical documentary material, gathered through the workshop or research, to paradigmatic examples of contemporary art practice that are differently related to the subject of smuggling. The exhibition will comprise a wide range of output.

In addition to oral arguments, susbtantial material evidences of the smuggling activities can be traced here – most of all, mobile and immobile cultural heritage. The project will try to give some outlines and to use the context of Italian-Slovenian-Croatian border, as an example of a very dense territory with a rich history of coexistence of different nationalities (Italian, Austrian, Slovenian, Croatian).


eulogo   “With the support of the Culture Programme of the European
 Union”